跳过 novinky stránek

Novinky stránek

David Malaník的头像
Nakladatelství UTB ve Zlíně
David Malaník 发表于 2017年09月7日 Thursday 05:48
 

„Vážení studenti, Nakladatelství UTB ve Zlíně (budova U2, dveře 0253) vám nabízí tisk všech vašich studijních materiálů ke studiu na UTB ve Zlíně za 0,80 Kč včetně DPH za černobílou stránku. Dále vás upozorňujeme na přesunutí prodejny skript a knih do budovy U13, prostory knihovny - čtvrté patro“ 

 
David Malaník的头像
Výpadky serveru 17.-23.8.2015
David Malaník 发表于 2015年07月27日 Monday 12:47
 
V týdnu 17.-23.8.2015 dojde k přesunu moodle na nový server. Současně s tím dojde k aktualizaci Moodle na aktuální verzi 2.9+. Při přesunu a aktualizaci bude docházet k výpadkům systému. Proto prosím omezte svoji práci s Moodlem v tomto období.
Jakmile bude přesun a aktualizace ukončena, bude to na Moodle uvedeno a můžete s ním opět začít pracovat.
 
Roman Jašek的头像
Ztracené kurzy (vysvětlení)
Roman Jašek 发表于 2010年09月20日 Monday 12:22
 
Vážení kolegové,
pokud není kurz 90 dní shlédnut svým správcem, administrátorem, tak přestává být viděn a správce kurzu ztrácí svá práva.

Důvody jsou bezpečnostní a také ty, že mnoho kurzů je tzv. mrtvých. My všechny kurzy zálohujeme a máme je k dispozici (jde o velké, GB datové toky), takže po kontaktování jsme schopni je opět plně aktivovat a přidělit odpovídajícím osobám opět jejich práva.
 

跳过 课程分类