Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vědecké práce a tvorbou odborného textu. Zaměří se na praktickou stránku akademického psaní, tj. proces vytváření odborného textu. Studenti se naučí samostatně plánovat vhodný typ odborného textu pro své sdělení, správně jej formálně zpracovat a prezentovat. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku práce s informacemi a plagiátorství.

Kurz seznamuje se základy obecné didaktiky.