Magisterské studijní programy

To acquaint students with the problems of social pathology, which is collectively referred unhealthy, abnormal and generally undesirable social phenomena. Students will explain the basic concepts used in defining deviant and pathological phenomena in society. During the training course, students will gain an overview of approaches and views on socio-pathological phenomena in more general terms, ie in terms of different disciplines and of course also in terms of rights and expectations of the profession brings to address these phenomena in practice.

Předmět je určen pro studenty magisterského studia. Cílem je naučit studenty pracovat s odbornou literaturou, tj. získat, zpracovat, vyhodnotit a písemně i ústně prezentovat technické informace v angličtině. Dále se zaměřuje na rozvoj komunikačních schopností studentů v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a v profesních situacích, např. vstupní pohovor. Autentické odborné texty jsou zaměřeny na studovaný obor. Studenti si připraví a přednesou prezentaci na téma ze studovaného oboru.

Předmět seznamuje studenty s psychologickou a speciálně pedagogickou problematikou z pohledu metodiky práce, nabízí orientaci v základních kategoriích a specificích oboru. Součástí předmětu je také představení nabídky metodického a poradenského systému vzdělávacích a výchovných možností pro děti a žáky se specifickými potřebami a její legislativní ukotvení.

Pilot version/Pilotní verzeSS08