Cílem předmětu je poskytnout studentům vhled do moderní pedagogické teorie a praxe. Předmět integruje poznatky z pedagogiky, psychologie, filozofie včetně sociologických teorií a antropologických východisek. Hledá odpovědi na praktické pedagogické problémy, seznamuje s inovativními směry a proudy v současné škole a usiluje o hlubší porozumění principům výchovy a vzdělávání. Student získává poznatky o moderních trendech ve výchově a vzdělávání, utváří si na ně názor, který je schopen prezentovat a obhájit, je schopen komparace tradičních a moderních přístupů v edukačním procesu a zhodnocení jejich kladů a záporů.