Globální a environmentální výchova se zaměřuje na zkoumání a uvědomění si vztahů a souvislostí dnešní globalizované společnosti. Studenti jsou vedeni k respektování a přijímání lidí s odlišnými názory, rozdílnými pohledy na svět a rozdílným kulturním zázemím. Reflektují ekonomickou, politickou, technickou, kulturní, náboženskou a ekologickou provázanost současného světa, lokální i globální problémy, vzájemné souvislosti, studují trendy vývoje, spojení s osobními životy jednotlivců. Rozvíjejí vlastní zodpovědnost za své aktivity vůči svému okolí a světu. Pomocí cvičení a her, prezentací a diskusí rozvíjejí své kvality a posilují pozitivní prvky společného bytí.