Předmět je zaměřen na oblast sociální pedagogiky věnující se práci s dětmi předškolního a školního věku. Cílem předmětu je seznámit studenta s teorií hry i s praktickými příklady hry dětí. Poznatky student využije v práci sociálního pedagoga zejména v pozici pedagoga volného času, vychovatele, asistenta pedagoga, metodika prevence a to v rámci školských a mimoškolských zařízení i v oblasti organizací neziskových. Student získá vědomosti o vývoji, pojetí, principech a zákonitostech hry, seznámí se s typy a funkcemi her. Osvojí si poznatky a dovednosti plánování herních aktivit, naučí se poznatky o hře aplikovat v praxi a využívat her při hodnocení a dalším rozvoji dětí.