Rektorátní kurs  Bosch AJ B2 (Upper-Intermediate) pro studenty technických oborů.