Předmět má aplikační charakter a   uvádí studenty do problematiky výchovy a vzdělávání, na nichž se budou po   studiu ve specifických podmínkách své praxe podílet (při edukaci klientů a   jejich blízkých, ve zdravotní výchově obyvatel, při přípravě vzdělávacích akcí,   v rámci vzdělávání zdravotnických pracovníků apod.). 
Hlavním cílem předmětu je, aby studenti porozuměli pedagogickým jevům a   procesům v ošetřovatelské praxi, a aby na základě toho uměli účinně s klienty   komunikovat a dovedli na ně výchovně působit, a to s respektováním jejich   vývojových i individuálních zvláštností. Předpokladem splnění tohoto cíle je,   aby studenti dovedli poznat sebe sama a porozumět svým potřebám, očekáváním i   svému profesionálnímu poslání.