Rektorátní kurs sponzorovaný firmou Bosch určený studentům fakult FaMe a FT k prohloubení znalostí anglického jazyka.