Tento modul je určený primárně pro studenty zapsané v předmětech UZV/V6OO a UZV/V6KOO. Slouží především jako distanční opora zmíněných předmětů. Cílem tohoto modulu je seznámit studenty se základy diagnostiky, symptomatologie, klasifikacemi, možnostmi terapie a speciálními ošetřovatelskými intervencemi u onkologicky nemocných dětí a dospělých.