Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, principy, metodami a technikami pedagogicko psychologické diagnostiky v rámci práce sociálního pedagoga. Studenti budou vedeni k dovednosti volit vhodné diagnostické metody a postupy, správně vyhodnocovat a interpretovat diagnostické údaje jako i volit navazující intervenci.