Předmět seznamuje studenty se základními sociologickými poznatky, které budou aplikovány na problematiku zdraví, nemoci a moderního zdravotnictví jako sociálního systému. Cílem je naučit studenty vnímat klienty, zdravotníky, rodinu a další účastníky zdravotní péče jako sociální osobnosti začleněné do systému sociálních vztahů a rolí a pochopit změny v rolích klientů a zdravotníků v souvislosti se změnami společenskými a se změnami ve zdravotnictví.