Cílem androdidaktiky je, aby si studující osvojili teorii řízeného vzdělávání a učení a dovedli ji aplikovat v praxi.