Kurz představuje e-learningovou formu podpory stejnojmenné disciplíny, jejímž cílem je poskytnout studentům znalosti o principech sociálních služeb v České republice. Předmět se zaměřuje na vymezení základních pojmů, objasnění základních typů a forem sociálních služeb (sociální poradenství, sociální služby, služby sociální prevence)a na zařízení sociálních služeb (centrum denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné domy, domy na půli cesty, krizová centra, sociálně terapeutické dílny...).