Tento modul je určený primárně pro studenty zapsané v předmětu "Úvod do psaní odborných prací (V1KUP)". Slouží především jako distanční opora a místo pro termínované odevzdávání průběžných testů, zadaných úkolů a seminárních prací. Cílem modulu je blíže seznámit studenty se základy akademické etiky a etikety, akademickými tituly, právy a povinnostmi studentů, ale především s charakteristikou tvorby odborných prací na Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.