Cílem je znalost ruského jazyka na úrovni A1-A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Komunikativní kompetence studentů jsou podporovány postupným shrnováním jazykových poznatků ve funkčních a systémových souvislostech. Úroveň A1-A2  se  orientuje zejména na dovednosti poslechu s porozuměním a hovoru ve spojení s dovednostmi čtení s porozuměním a psaní.