Předmět seznamuje studenty se základními pravidly vědecké metodologie a přípravy statistického šetření s ohledem na specifika výzkumu v sociální práci a ve zdravotnictví.