Kurz je určen pro posluchače bakalářského studia. Jeho cílem je prohloubení jazykových znalostí a dovedností, aby student byl schopen komunikovat ústně i písemně v každodenních situacích na úrovni pokročilí, B1+, intermediate.