Kurz je určen pro posluchače bakalářského studia. Jeho cílem je vytvoření jazykových znalostí a dovedností, aby byl student schopen komunikovat ústně i písemně v každodenních situacích na úrovni A2, elementary.