Kurz navazuje na metodologickou propedeutiku studovanou v bakalářském studijním programu. Prohlubuje metodologické znalosti studentů a rozvíjí jejich dovednosti plánovat, realizovat a vyhodnocovat sociální (zejména pedagogický) výzkum. Je přípravou studenta na zpracování diplomové práce a jeho výzkumnou činnost.