Rozšíření a zevšeobecnění středoškolského učiva matematiky, především základních poznatků z logiky a elementární teorie množin, které jsou východiskem pro rozvoj matematických představ.