Hlavním cílem předmětu je rozvoj jazykových dovedností, které studenti potřebují při komunikaci v různých praktických souvislostech. Seminář je zaměřen na rozvíjení schopnosti používat cizí jazyk jako prostředek komunikace jak v mluvené, tak v písemné formě. Poskytuje studentům na úrovni B2 důkladnou přípravu a procvičování gramatiky, slovní zásoby, jazykové znalosti, témat a dovednosti potřebné pro úspěšné vykonání zkoušek Cambridge. 
Na rozdíl od klasifikovaného zápočtu na konci semestru, který je povinný, je konání Cambridgeské zkoušky FCE dobrovolné.