Kurz je určen pro posluchače bakalářského studia. Jeho cílem je vytvoření jazykových znalostí a dovedností, aby student byl schopen komunikovat ústně i písemně v každodenních situacích v krátkých větách na úrovni A1, beginner. Lektor: Jana Orsavová.