Kurs pro studenty bakalářských programů denního studia na FMK. Navazuje na kurs CJ 3 Global Pre-Intermediate.