跳过 novinky stránek

Novinky stránek

David Malaník的头像
Univerzitní emailová adresa
David Malaník 发表于 2018年04月24日 Tuesday 06:41
 

Návod a popis přístupu na univerzitní emailovou adresu naleznete na odkazu:

http://www.utb.cz/cvt/office365

 
David Malaník的头像
Změna emailových adres dle GDPR
David Malaník 发表于 2018年04月9日 Monday 07:18
 
OZNÁMENÍ  VŠEM uživatelům systémů LMS Moodle UTB
 
Uživatelé systému LMS Moodle mohou ve svých registračních údajích používat pouze služební univerzitní emailovou adresu se zakončením „@utb.cz“. Účty obsahující jiný, než požadovaný formát emailové adresy, budou k 1. 5. 2018 smazány. (ZÁPIS ...
阅读剩余部分
(131单词)
 
David Malaník的头像
Přesun nakladatelství UTB
David Malaník 发表于 2018年01月30日 Tuesday 10:41
 

Tisk studijních materiálů, vazba a tisk závěrečných prací je přemístěn z budovy U2 do budovy U13, přízemí budovy dveře 166, za šatnou doprava - druhé dveře vpravo.

Nakladatelství UTB ve Zlíně vám nabízí tisk studijních materiálů UTB ve Zlíně za 0,80 Kč včetně DPH za černobílou stránku. Neváhejte využít našich služeb a ušetřit své náklady na studium.

 

跳过 课程分类