Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy práce s dobrovolníky v kontextu platné legislativy a manažerského modelu řízení práce dobrovolníků.

Cílem předmětu je rozvíjet schopnosti a dovednosti studentů při práci s dětmi, které jsou označeny jako "problémové". K takovému označení zpravidla vede přítomnost projevů (chování, prožívání či zevnějšku), které se liší od aktuálně přijímaných sociokulturních norem, nebo které jsou jako odlišné vnímány (sociálním okolím, samotným dítětem aj.).

K dílčím cílům patří porozumění vztahům mezi vychovávající osobou a vychovávaným jedincem. Opatření, kroky nebo postupy, které by měly vést k příznivějším změnám v dalším vývoji dítěte, budou uváděny v souladu  s kompetencemi oborů, které účastníci kurzu studují.

Předmět Pedagogicko-psychologické poradenství je určen pro studenty FAI (studijní program Učitelství informatiky). Studenti budou seznámeni s organizací, strukturou a formou poradenské péče se specifickým zaměřením na pedagogicko-psychologické poradenství. Důraz je kladen především na porozumění roli a poslání poradce a dále seznámení se s praktickými dovednostmi vedení poradenské intervence jako jsou navázání kontaktu s klientem, formulace poradenského kontraktu, vedení rozhovoru.