Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o projektovém řízení, jeho obsahu, rozsahu a využití v řízení procesů, dále naučit studenty uplatňování projektového řízení v praxi. Po absolvování by studenti měli znát metody a nástroje projektového řízení od definice projektu, plánování, řízení, až po vyhodnocení.

Předmět vychází z ekonomické, politické, demografické a ekologické charakteristiky dnešního světa, který je zmítán mnoha důsledky různých globálních problémů. Ty nejen jasně vymezuje a dále charakterizuje, ale snaží se také o postihnutí jejich možných způsobů řešení. Zabývá se problémem krize současné společnosti jak v mezinárodních, tak i národních měřítkách s možnostmi rozvoje principů globálního učení.