Cílem kurzu je rozvoj všech odborných jazykových dovedností s důrazem na komunikativnost a využití funkčního jazyka v různých oblastech manažerské činnosti. Výuka se dále soustředí na způsobilost studentů jednat se zahraničním partnerem ústně a telefonicky. Studenti se seznámí s novými jazykovými strukturami a termíny odborné obchodní angličtiny.
(Karta předmětu))