Cílem předmětu je metodologicky připravit studenty ke zpracování a obhajobě bakalářské práce