Kurz seznamuje s teoretickým vymezením evaluace, charakterizuje různé evaluační postupy a vysvětluje základní evaluační techniky.