New site for students to gain experience in working with an electronic testing interface. Note: The mark is only given for a completely right answer.

Nový vzorový test pro studenty k získání zkušeností s elektronickým testováním. Poznámka: Uznává se pouze celá správná odpověď.