Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů získané na střední škole a zároveň osvojit si nové jazykové kompetence na úrovni středně pokročilý. Minimální požadovaná délka studia jsou 4 roky předchozího studia angličtiny. 
Důraz je kladen na praktické komunikativní situace a funkční jazyk. 

https://stag.utb.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDEyNjEXZmQAsTmKSxJLUr1TK8E8EV1LIyNjY3MjA2MzC1MTczNToFKgDAMA2HytZjgAAAA*