Studium ruského jazyka probíhá ve stanovené dny během semestru (viz. aktuální rozvrh), v době mimo tutoriály studenti pracují samostatně. Lektora kontaktují v případě potřeby distanční formou, nebo osobně v době konzultačních hodin (vždy po dohodě).