Kurz se realizuje formou blokové páteční výuky (dle platného rozvrhu), který naváže na znalosti studentů získané v předcházejícím bakalářském studiu. Minimální délka předchozího studia anglického jazyka je 4 roky na SŠ a 3 roky VŠ.
Cizí jazyk 2 - angličtina
Cílem je prohloubit komunikativní dovednosti a procvičit nové jazykové jevy na úrovni mírně až středně pokročilý. Kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení, psaní

Učebnice English File (OUP) Student´s Book, Workbook - Intermediate lekce 1A, 1B, 1C,2A, 2B, 2C
Okruhy slovní zásoby a gramatiky:

- present tenses - free time, hobbies, my day
- past tenses - story telling
- relative clauses - who, which, where
- conjunctions so, because, but, although
- will x going to
- present perfect
- comparatives and superlatives

Social English: restaurants, hotel, describing yourself, at the airport, an informal letter, the body etc.