Cílem předmětu je naučit studenty zhodnotit sociální důsledky aktuálního zdravotního stavu člověka, stanovit pravděpodobný vývoj a zaujmout adekvátní postoj k řešení dané situace. Cílem předmětu je připravit studenty na problematiku péče o klienty se sníženou soběstačností a potřebou profesionální pomoci. Prostřednictvím výuky by měl student získat vysokou míru empatie ke klientovi a jeho blízkým s ohledem na jejich konkrétní potřeby, na jejich kulturu a etnikum. Měl by se orientovat v sociální politice ČR a ve formách zdravotně sociální práce. Měl by být schopen efektivní komunikace a reakce na potřeby člověka s omezenou soběstačností, znát možnosti spolupráce s rodinou klienta a odborníky a podílet se na zvýšení kvality života handicapovaného klienta s tím, že poskytne profesionální radu a pomoc.