Novinky stránek

Závěry SW a HW auditu LMS Moodle FHS

 
 
Obrázek: Roman Jašek
Závěry SW a HW auditu LMS Moodle FHS
autor Roman Jašek - Neděle, 7. únor 2010, 20.01
 
Hardwarový audit systému byl proveden v prosinci 2009. Jeho výsledkem byla kompletní výměna disků v instalovaném datovém poli(bez zastavení nebo omezení provozu).
Softwarový audit a hloubková statistická analýza systému byla provedena v lednu 2010.
Ostrý provoz modernizovaného a výkonově optimalizovaného systému byl zahájen 1.2.2010.

Několik postřehů a zajímavých informací (ke dni 7.2.2010):
  • v systému je registrováno 3309 účtů studentů UTB a 58 aktivních pedagogů - tvůrců kurzů
  • najvyšší počet připojení do systému v rámci jednoho dne byl 4765, z toho unikátních přihlášení bylo 1683 (září 09 - leden 2010)
  • nejvyšší počet zaznamenaných aktivit v systému v jednom měsíce dosáhl na hodnotu 112146 činností (prohlížení, ukládání, testování ...)
  • průměrná doba odezvy systému bez ohledu na počet současně připojených uživatelů nepřekračuje dobu 0,5 sec.
  • celkový počet kurzů v systému je 183
Závěr interního SW a HW auditu:
LMS Moodle FHS je moderním LMS systémem garantujícím bezpečný provoz a ochranu vloženého know how na současné úrovni technologických poznatků.