Novinky stránek

Vystupování pod více identitami a přístup do systému

 
 
Obrázek: Roman Jašek
Vystupování pod více identitami a přístup do systému
autor Roman Jašek - Neděle, 15. listopad 2009, 19.31
 
Pro správnou funkci je třeba vystupovat v LMS systému v jedné identitě. Pokud používáte více identit, není technicky možné je z důvodu různých přihlašovacích údajů (jméno, heslo) spojovat.

V LMS systému naleznete pouze ty kurzy, které byly do něj vloženy jejich autory. Kurzy z jiných serverů, které nebyly přímo autory přesunuty, se zde nemohou automaticky nacházet.

Do LMS systému se dostanete pouze se jménem a heslem, které jste si sami při registraci zvolili (jména a hesla tedy neodpovídají těm, která máte v Novellu, pokud jste si je sami nesjednotili). Novell funguje jen v rámci UTB, kdežto LMS Moodle z kteréhokoli místa planety :-))